El sector del transport i la logística concentra l’1,2% dels treballadors a Catalunya, mentre que aquesta xifra a Osona s’enfila fins al 3%.

La facturació d’aquestes empreses representa el 3,5% del PIB de la comarca, amb una xifra anual que voreja els 208 milions d’euros.

Dins del sector, els segments que aglutinen una major facturació són el multi-sectorial i l’agroalimentari, amb 86,2 i 75,3 milions respectivament. La resta són molt menys rellevants: residus, 5,5 milions; e-commerces, 4,4; i química i plàstics, 4.

El 2022, al sector a Osona hi havia 187 empreses i hi treballaven 2.210 persones (1.395 assalariades i 820 en régim d’autònoms), segons dades de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona. La majoria d’empreses tenen una dimensió petita: 143 amb entre 1 i 9 assaliats. N’hi ha ha 41 de mitjanes (10-49 treballadors) i tres de grans (50-249 treballadors).

Un 88,5% dels llocs de treball del sector estar adreçat al transport terrestre. Més enllà, un 9,7% dels treballadors es dediquen a l’emmagatzematge i un 1,8% a les activitats postals i correus.

El tipus d’activitat que predomina en el transport és el sec, amb un 75%. El fred representa el 17% i el congelat, el 8%.

Llegeix la memòria

OSONA, POSICIÓ ESTRATÈGICA

Osona és un territori industrial, situat a les comarques centrals de Catalunya i amb bones comunicacions viàries.

Translog Osona considera que la comarca pot esdevenir un pol important de comunicació, ben connectat amb França i Europa i la resta d’Espanya, a més de l’àrea metropolitana, a través de la C-17, la C-25 i la C-32. La situació estratègica de la comarca genera moltes oportunitats, algunes de les quals encara no han acabat d’explotar.

La C-17 és un corredor que enllaça tota l’àrea metropolitana amb el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya, amb l’extensió a la Garrotxa per la C-32. La mobilitat en aquesta via es veu potenciada per la línia ferroviària de Rodalies entre Barcelona i Puigcerda, el desdoblament de la qual està previst en alguns trams durant els propers anys. 

La C-25, o Eix Transversal, és una via amb un potencial impressionant, que uneix una gran part de l’estat espanyol (centre i sud sobretot) amb el centre i est d’Europa (Itàlia, França, Suissa, Alemanya…). A nivell intern, també és important la connexió entre Saragossa, Lleida, Manresa, Vic, Girona i la Jonquera.


Memòria