Associar-se a Translog Osona és molt senzill. Només heu d’omplir aquest formulari i us farem arribar un document via mail que ens haureu de tornar degudament signat.

La quota d’afiliació té diversos trams, sempre anual: 100 euros per als autònoms, 200 euros per a les empreses amb menys de 5 treballadors i 300 euros per a la resta d’empreses, que podeu pagar anualment o semestralment, en dos cops (l’any 2023 només es pagarà la meitat de la quota). La condició d’associat es farà efectiva un cop s’ha materialitzat el primer cobrament de la quota.

Un cop associada, la teva empresa formarà part d’una xarxa d’empreses de transport i logística que treballa amb l’objectiu d’aglutinar les necessitats del sector i millorar-les, i en la qual tindrem molt en compte la teva opinió. També podràs participar en els esdeniments  que Translog organitzarà periòdicament, amb la intenció de compartir coneixement, bones pràctiques i casos d’èxit (podeu consultar-els a la secció d’actualitat/activitats d’aquest web).