Els objectius que s’ha fixat TRANSLOG són els següents:

Treballar per la millora de la competitivitat i la cooperació de les empreses del sector transport i logística.

Per aconseguir-ho, hem obert les portes a nous associats per tal de crear i fomentar una xarxa activa i eficaç de treball entre les empreses del sector. 

Visibilitzar el sector del transport i la logística i potenciar Osona com a hub logístic.

En aquest marc, un dels principals objectius de l’associació passa per visibilitzar la comarca com a territori per incorporar-se al tercer cinturó logístic de Barcelona, una demanda històrica que no s’ha acabat mai de materialitzar i que inclou les autoritzacions per instal·lar dipòsits francs a la comarca. 

Captar i fidelitzar professionals, elaborant programes de formació i pràctiques adaptades al sector.

Cal facilitar l’accés al sector a determinats segments de la població, com persones aturades, dones o treballadors d’altres països, la contractació dels quals és molt lenta i burocràtica. També s’ha de potenciar la formació a través de l’Institut de Vic.

Treballar com a lobby, per defensar objectius comuns davant l’administració.

La manca de xofers, els problemes i la lentitud dels exàmens de conduir, o la millora de les infraestructures són alguns dels temes en els quals l’associació ja està treballant. L’associació ja ha establert contacte directe amb alts representants de l’administració i amb líders del sector, amb els quals s’han mantingut i s’han programat diverses reunions. 

Compartir bones pràctiques i casos d’èxit que inspirin les empreses associades.

L’associació organitza esdeveniments com sortides a punts o iniciatives de referència en el sector, conferències o trobades per a temes específics.