En Bernat Vidal, del grup Molist, parlarà dels “combustibles del futur” en una xerrada que està prevista que es faci entre els mesos d’octubre i novembre. 

Els motors de combustió interna  es basen en dos cicles termodinàmics, el cicle Otto (el que fan servir els motors de gasolina) i el cicle Diesel (el que fan servir els motors de gasoil). Les propietats del combustible ens faran triar entre un o l’altre cicle.

Els motors de combustió interna poden fer servir altres combustibles, a banda de la gasolina o el gasoil. Avui dia, els combustibles alternatius que semblen més interessants són: el gas natural, el GLP (gas liquat de petroli), el biodièsl i el bietanol.

Tot i aquests combustibles alternatius, el futur apunta que tots els vehicles seran 100% elèctrics i, per tant, cal seguir amb atenció l’evolució d’aquestes tecnologies:

  • Els vehicles elèctrics, alimentats per bateries que es recarreguen quan es connecten a la xarxa elèctrica. Localment no produeixen emissions contaminants i són silenciosos.
  • La pila de combustible, sistema que aprofita una reacció electroquímica entre l’hidrogen (en estat pur, o present en alguns combustibles) i l’oxigen (present a l’aire) que genera electricitat i vapor d’aigua. Hi ha una millora de rendiment sobre la combustió interna que pot ser superior al 20%, però és més ineficient que els vehicles elèctrics purs i cal garantir que l’hidrogen que s’utilitza sigui d’origen renovable (verd) per tal que tingui sentit dins la transició energètica. On té més potencial d’implantació és en el transport pesat atesa la seva bona densitat energètica que garanteix una llarga autonomia per aquests vehicles. Tot i això, al mercat hi ha tants vehicles pesats amb pila d’hidrogen com amb bateries elèctriques, i caldrà veure l’evolució de les dues tecnologies els propers anys.

Podeu seguir les xarxes de la nova associació: LinkedIn i Twitter

Categories: Activitats