Translog aposta per captar i retenir professionals, elaborant programes de formació i pràctiques adaptades al sector. Per això, cal facilitar l’accés al sector a determinats segments de la població, com persones aturades, dones o treballadors d’altres països, la contractació dels quals és molt lenta i burocràtica.

En aquest marc, destaca la cooperació amb l’Institut de Vic, un dels membres de Translog, i el Programa Insereix, que promou la realització d’accions formatives destinades, preferentment, a persones en situació d’atur, per cobrir les necessitats de contractació de les empreses. 

En aquest context del Programa Insereix, s’ha activat un curs a l’Institut de Vic amb 15 alumnes per tal que es puguin treure el carnet de camió. Les empreses de Translog es comprometen a contractar un mínim de sis d’aquests 15 alumnes.

L’inici del curs està previst a l’octubre. Els alumnes podrien començar a treballar a principis d’any.

Podeu seguir les xarxes de la nova associació: LinkedIn i Twitter

Categories: Notícies